Elektronisk fakturatjeneste

Fakturere

Her kan du lage en faktura og formidle disse ved bruk av en standard mal.

Arkiv

Som standard lagres fakturaene i 16 måneder. Ved å inngå en arkivavtale utvides den totale arkivtiden til 10 år. Denne løsningen er godkjent i henhold til regnskapsloven.

Filbehandling

Her kan du sende og motta efakturafiler. I tillegg gir denne tjenesten deg mulighet til å sende Dirrem- og Avtalegirofiler og motta OCR-, CREMUL-, Autogiro- og VPH- filer.

Refresh cookie